Städutbildning 
-----------------------------------------------

Cleaning Academy
Supplies Direct har ett brett utbildningsprogram i
Cleaning Academy, som det numera heter.
Läs om varje enskild kurs under fliken Utbildningar/Kursutbud.


KUNSKAP
skapar kreativa och engagerade medarbetare!

KUNSKAP
ger ökad arbetsglädje och yrkesstolthet!


KUNSKAPSGARANTI
lämnar vi på kurserna i Cleaning Academy och garanterar därmed att du/ni når satta utbildningsmål!
 
image