Om oss / Miljö

Miljö

-----------------------------------------------
 
Miljöpolicy

StädgrossImporten strävar efter att vara branschledande även gällande miljö.

Vi arbetar aktivt med utbildning och support för att öka kunskapen om rengöring och golvunderhållets betydelse för den dagliga städningen och därmed gemene mans vardag.

Med rätt utbildning och rätt kunskap kan städningen leda till hög innemiljökvalitet med minsta möjliga inverkan på vår natur.

StädgrossImporten ska genom ständiga förbättringar minimera och förebygga negativ miljöpåverkan från de produkter som köps och säljs, från förpackningar, från transporter och från verksamheten i övrigt.

StädgrossImporten ska dessutom:
 
1. Följa miljölagstiftningen samt övriga krav och regler på miljöområdet som StädgrossImporten berörs av. Strävan är att överträffa dessa lagar och förordningar.
 
2. Ha en god säkerhet vid hantering av kemikalier samt sträva efter att reducera mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier.
 
3. Skapa möjligheter till en minskad mängd avfall samt till att återvinna och källsortera avfallet.
 
4. Sträva efter minskade och miljöeffektiviserade transporter.
 
5. Stimulera en ökad miljömedvetenhet bland de anställda genom att integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten.

6. Ställa krav på leverantörer så att råvaror, produkter och tjänster som levereras är miljö-mässigt relevanta och acceptabla. Strävan är att köpa in och marknadsföra så miljöanpassade produkter/tjänster som möjligt.

7. Prioritera leverantörer som lever upp till vår miljöpolicy.

Årligen görs en större utvärdering av miljöarbetet för att kunna fortsätta att genomföra ständiga förbättringar som förebygger negativ miljöpåverkan."

Hägersten 2013-07-03
Peter Bergström
VD

Vår ambition att reducera kemikalieanvändningen, emballagen och transporterna möjliggörs av vårt sortiment av kvalitetsprodukter kombinerat med utbildning och support.
 
Innu-Science sortiment för rengöring med bioteknik är ett stort och tydligt steg vi tagit senaste åren.
Det senaste tillskottet är IPC Gansow med miljökombimaskiner som spar upp till 80% vatten och upp till 90% kemikalier/rengöringsmedel.
 
Vi gör konstant insatser för att påverka leverantörer/tillverkare att miljöanpassa sina sortiment.
 
StädgrossImporten är självklart anslutet till FTI (tidigare REPA) och har påbörjat arbetet med miljöcertifiering, ISO 14001. Vårt moderbolag Papyrus är miljöcertifierat. 
 
image