Utbildningar / Kursutbud / INSTA 800

INSTA 800 
-----------------------------------------

Kursledare: Christina Holmefalk
Kurslängd: 1-2 dagar kl 9-16
Plats: Elektravägen 12, Västberga/Hägersten
 
 

SS 627801 – version 3 av 2012 = INSTA 800

 

Städkvalitet  – System för fastställande och bedömning av städkvalitet.

 

INSTA 800 är en Nordisk städstandard som i Sverige går under SIS beteckning SS 627801:version 3.

Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl.a. städföretag, offentliga och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Sverige och Norge.

Standarden är gemensam för alla nordiska länder.


Mätbarhet och gemensam värdegrund

Standarden är ett mätverktyg som möjliggör för köpare och säljare av städtjänster att bedöma uppnådd städkvalitet på samma grunder och med samma förutsättningar. Genom att standarden skapar en gemensam plattform och värdegrund så förenklar standarden kommunikationen inom städuppdragen.

 

Behovsanpassad utbildning inom SS 627801

Supplies Direct erbjuder en behovsanpassad utbildning inom området SS 627801 baserat på hur du berörs av standarden i ditt dagliga arbete. Supplies Directs kursplan följer standardens rekommendationer om kunskapsnivåer avseende berörda befattningsroller. Personliga kursintyg och certifikat erhålles beroende på vilken utbildningsnivå som genomförs.


Utbildningsnivå     
Rekommenderas för 
Kunskapsnivå 1
Personer i företagsledning,
Lokalanvändare
Kunskapsnivå 2
Städare, Förvaltare
Kunskapsnivå 3
Teamledare/arbetsledare,
inköpare & kontrollanter
 
Kunskapsnivå 1 och 2 genomförs på 1 utbildningsdag

Nivå 1 och 2-deltagarna får kännedom om de två mätmetoderna visuell kontroll och mätning med instrument. Kunskap om termer och definitioner i standarden och betydelsen av dessa t.ex acceptanstal, avvisningstal, objektgrupper, föroreningsgrupper, kontrollenheter samt kvalitetsnivåer och kvalitetsprofiler. Kännedom om avsnitt 5-8 om hur man gör kontroller, bedömningar och utvärderingar. Även kunskap om vilken städning som erfordras för att en viss lokal skal uppnå kraven för en given kvalitetsprofil.

 

Kunskapsnivå 3 genomförs på 1 utbildningsdag

Deltagarna skall ha kunskap om kunskapsnivå 1 och 2 och genomgått densamma.

Kunskapsnivå 3 innehåller teori och praktiska kontroller av minst 4 till 6 lokaler.

Kursdagen avslutas med en skriftlig test.

Nivå 3-deltagarna fördjupar kunskaperna gällande innehållet i avsnitt 5-8 i standarden om visuell kontroll och kunskap om mätning med instrument. I tillägg till detta omfattar kunskapsnivå 3 ingående kunskaper om de statistiska förutsättningarna för kontroll.

 

Kursledare för utbildningen är Christina Holmefalk med 35 års erfarenhet i branschen. Hon har utbildat i INSTA 800 sedan år 2000. Christina har även under sin tid som ordförande i Städbranschen Sverige (tidigare SRTF) under 8 år suttit med i  SIS, Tekniska Kommittén TK314 som äger standarden.


Pris
Steg 1 (halvdag) 1500:- exkl moms

Steg 1+2 (heldag) 2500:- exkl moms

Steg 1+2+3 (2 heldagar) 4500:- exkl moms

Vid stort antal deltagare - begär offert!

I priset ingår allt utbildningsmateriel, kaffe, smörgås och lunch (ej halvdag). Betalning sker i förskott.
Personliga kursintyg och certifikat erhålles beroende på vilken utbildningsnivå som genomförs.