Golvvårdsgarantin
-----------------------------------------------


10 års garanti på nyinlagda linoleumgolv!

Supplies Direct, f d StädgrossImporten, är ensamma om att lämna 10 års garanti på golvbehandlingen - när den görs med av oss föreskrivna produkter på nyinlagda linoleumgolv och ....

5 års garanti på gamla linoleumgolv!

där tidigare behandling avlägsnats. Golvvårdsgarantin, som även innefattar halksäkerhet, gäller från behandlingsdagen.
 
 
image